Cách xin miễn thị thực cho Việt Kiều

Theo quy chế mới nhất đã được thủ tướng chính phủ ký ngày 17/8/2007 Việt Kiều hay người Việt Nam định cư tại nước ngoài sẽ được cấp giấy miễn thị thực Việt Nam có thời hạn 5 năm. Giấy miễn thị thực cho Việt Kiều được sử dụng để xuất cảnh nhiều lần không […]

Xem thêm